Barselona

Po jednoj legendi Barselonu je osnovao grčki junak Herkules koji je putovao Sredozemnim morem sa 9…

Tamo gde Mediteran ljubi Alpe

Jednog vrelog julskog dana, u hladu borova moje omiljene plaže, poznanik stečen tokom tog letovanja mi…