Barselona

Po jednoj legendi Barselonu je osnovao grčki junak Herkules koji je putovao Sredozemnim morem sa 9…