Boja čežnje

Kad ju je Ana Bok, sestra njegovog prijatelja pesnika, kupila za 400 franaka, od uzbuđenja i radosti Vinsent je dobio napad koji je trajao dva meseca. U trenucima lucidnosti njegov duh zapoveda samo jedno: da slikanjem ispuni svoju svrhu na Zemlji. Između brojnih kriza i napada, u duševnoj bolnici, u mahnitom ubrzanju on slika najstrasnija, najizražajnija, najsnažnija dela. Duboke nijanse raskošno ljubičastih cvetova irisa, vatrene suncokrete, studije ustalasanih polja, mistične čemprese, zanesene sejače i žeteoce…

Irisi (perunike) 

VanGoghIrises2.jpg

 link: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_w … rises2.jpg

Suncokretihttp://www.putovanjausrcu.rs/portal/wp-admin/edit.php

suncokreti1

link: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b4/Vincent_Willem_van_Gogh_128.jpg/800px-Vincent_Willem_van_Gogh_128.jpg

I kava razlika u odnosu na parisku seriju suncokreta… mrtvih, u svakom smislu


link: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/Four_Withered_Sunflowers.jpg

 Žitna polja sa čempresima

 

link: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_works_by_Vincent_van_Gogh#/media/File:Van_Gogh_-_Der_Schnitter_(Nach_Millet).jpeg

Van Gogh - Der Schnitter (Nach Millet).jpeg

Ostavite odgovor